Úa cántiga pra que medre a somente que quedóu

Como un paso máis na difusión del llibro, xurdíu a posibilidá de qu’el Coru Antifascista Al altu la lleva puxera música a úa lletra qu’apuntara as ideas principales del obra. Era imposible resumir núas poucas ringuileiras un llibro de cuase 800 páxinas, pro tentéi de cuntar d’un xeito lliterario, y usando a métrica del romance, cómo foi a chegada das tropas sublevadas al estremo noroccidental d’Asturias y cómo, a partir da implantación del autoridá militar franquista, a represión empezóu a actuar con toda a impunidá contra aquellos que simpatizaban cuas ideas da República.

El encargao de compoñer a música foi Aníbal Menchaca, director del coro, que discurríu botar mao del verso inicial pra poñer tensión á narración da cántiga. Como augua de torbón entrenóuse nel Teatro Xovellanos de Xixón el 22 de xeneiro del 2023, núa actuación del coro dentro d’úa velada republicana amañada pol Aula Popular José Luis García Rúa.

COMO AUGUA DE TORBÓN

Salen os llobos da cova
por medo a os tempos qu’avanzan.
Asústayes el futuro
qu’a xente probe reclama.
Sonche como as nubres mouras
anunciando llougo el augua:
el sol que todos querían
vailo tapar a torbuada.

Cruzan el Eo os rebeldes
por unde naide esperaba.
A columna de soldaos
ruxe como úa tronada.
Hailos da camisa azul,
pro train mouras as coradas.
Nas milicias populares
sobran maos y faltan armas.
Xipran as balas nel aire,
vén a morte cua gadaña.

Quedan as casas balleiras
al paso da caravana.
Os homes fuxen al monte,
qu’hai vecíos qu’aseñalan.
Tu nun teis por qué esconderte.
¡Se tu nun fixiche nada!
Pro tanto dan as razóis
se son pistolas quen falan.
El cangrexo vén de noite
a buscar a súa carnada.
Arrouba vidas sin dolo
y deixa el lluito nas casas.
Como augua de torbón,
asina foi a matanza.
Houbo multas, houbo cárcel,
houbo muyeres rapadas.
Desfixéronse familias
como el vento lleva a paya.
El medo anagóulo todo,
deixóu as bocas pechadas.

Como augua de torbón.
Asina foi a matanza.

Pro a somente que quedóu
nun foron quén a matalla.

Estrena da cántiga Como augua de torbón nel Teatro Xovellanos de Xixón el 22 de xeneiro del 2023.